PEIXOS / CARNS

PEIXOS

PEIX DE LLOTJA
DAURADA A LA SAL
ALL I PEBRE
SUC DE RAP
REVOLCAT DE PEIX

CARNS

ENTRECOT
RELLOM