PEIXOS / CARNS

PEIXOS

EMPERADOR
LLENGUADO
DAURADA A LA SAL
ALL I PEBRE
XUC DE RAP
COGULLADA DE GAMBES
REVOLCAT DE PEIX
GRAELLADA DE MARISC

CARNS

EMBOTIT AMB CREILLES OFEGADAS
XULLES
ENTRECOT
RELLOM