FISH / MEATS

FISH

EMPERADOR (GRILED SWORD FISH)
LLENGUADO (FILET OF SOLE)
DAURADA A LA SAL (SALT ROAST SEA BREAM)
ALL I PEBRE (EELS WITH POTATOES)
SUC DE RAP ( ANGLERFISH STEW)
COGULLADA DE GAMBES ( FRIED PRAWNS WITH ONION AND FRIED EGGS)
REVOLCAT DE PEIX ( STEW WITH FISH)
GRAELLADA DE MARISC ( SEAFOOD GRILL)

MEATS

EMBOTIT AMB CREILLES OFEGADAS (MIXED COLD MEATS WITH POTATOES)
XULLES ( LAMB CHOPS)
ENTRECOT ( BEEF ENTRECOTE)
RELLOM ( PORK LOIN)